splosni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

 

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletne strani/bloga Oh so stunning blog Slovenija. Z registracijo, prijavo oziroma z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oziroma prijava ni možna, uporabo spletne strani/bloga pa vam odsvetujemo.

 

IZDAJATELJ SPLOŠNIH POGOJEV

 1. Izdajatelj teh splošnih pogojev je Poročna fotografija, Domen Kolšek, s.p., Urška in Domen, Laška vas pri Štorah 6, 3220 Štore, Matična številka 6618502000.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Ti splošni pogoji in pravila (v nadaljevanju pogoji) se nanašajo na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh portala/bloga Oh so stunning blog Slovenija ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletne strani/bloga Oh so stunning blog Slovenija.

 

OPIS SPLETNE STRANI

 1. Blog Oh so stunning blog Slovenija je spletna stran kjer bodo tedensko objavljene resnične poroke fotografirane v Sloveniji in kjer bodo v obliki direktorija zbrane poročne lokacije v Sloveniji in slovenski poročni ponudniki.

 

DEFINICIJE POJMOV

 1. Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani/blog Oh so stunning blog Slovenija je Poročna fotografija, Domen Kolšek, s.p., Urška in Domen, Laška vas pri Štorah 6, 3220 Štore, Matična številka 6618502000 (v nadaljevanju ponudnik).
 1. Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najema uporabnik ali ponudnik.
 1. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran/blog Oh so stunning blog Slovenija in ga na kakršen koli način uporablja.
 1. Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo portal.

 

UPORABA SPLETNE STRANI/BLOGA

 1. Uporaba spletne strani/bloga Oh so stunning blog Slovenija je pogojena s temi pogoji uporabe, vključno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo spletne strani vsak uporabnik:
 • izrecno soglaša s splošnimi pogoji uporabe;
 • se obvezuje, da bo spletno stran uporabljal na zakonit način;
 • se obvezuje, da storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali oglasa, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in javnim redom ter moralo;
 • odgovarja za poznavanje in spoštovanje veljavnih predpisov Republike Slovenije, ki se nanaša na uporabo spletne strani/bloga Oh so stunning blog Slovenija.
 • ne bo objavljal vsebine in/ali oglasov v imenu drugih oseb;
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih;
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani/bloga (Oh so stunning blog Slovenija);
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev ali njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
 1. Uporabniki lahko spletno stran uporabljajo tudi z namenom kreiranja vsebine na spletni strani/blogu Oh so stunning blog Slovenija. Kreiranje vsebine s strani uporabnikov poteka na dva načina, in sicer z objavo vsebin na blogu in/ali oglaševanja svojih storitev/izdelkov na spletni strani/blogu Oh so stunning blog Slovenija. Uporabniki lahko svoje vsebine za objavo na blogu in/ali oglas za svojo storitev/izdelek oddajo izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na naslovu http://ohsostunningblog.si/objavehttp://ohsostunningblog.si/objave/ponudniki/ in http://ohsostunningblog.si/objave/lokacije/.
 1. Pogoj za oddajo vsebine in oglasa je v celoti izpolnjen kontaktni obrazec in potrditev teh splošnih pogojev.
 1. Uporabnik se zavezuje, da bo oddana vsebina in/ali oglas v skladu z vsebinsko usmeritvijo spletne strani/blogu. Ponudnik si pridržuje pravico do izbrisa katerega koli dela objavljene vsebine ali oglasa brez vnaprejšnjega obvestila, ki ne bo ustrezal vsebinski usmeritvi spletne strani/bloga.
 1. Uporabnik se zavezuje, da bo za oddano vsebino in/ali oglas v obliki besedila pridobil soglasja za objavo na blogu/spletni strani Oh so stunning blog Slovenija vseh oseb ali podjetij, ki se bodo v tekstu pojavljala z osebnim imenom in priimkom ali imenom podjetja. V primeru, da bo uporabnik pri oddani vsebini in/ali oglasu priložil tudi fotografijo ali video, se uporabnik zavezuje pridobiti soglasja za objavo vseh oseb, ki bodo prepoznavna na priloženi fotografiji ali videu. Prav tako se uporabnik zavezuje za oddano vsebino in/ali oglas pridobiti soglasja za objavo logotipov podjetij, ki bodo priloženi za objavo.
 1. Po oddani vsebini za blog in/ali oglasu ponudnik objavi vsebino in/ali oglas na spletni strani/blogu Oh so stunning blog Slovenija. Uporabnik ne more spreminjati ali brisati objavljenih vsebin. V primeru spremembe ali izbrisa vsebine ali oglasa, mora uporabnik kontaktirati ponudnika na elektronski naslov, ki je objavljen na spletni strani/blogu Oh so stunning blog Slovenija. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ali izbrisa katerega koli dela objavljene vsebine ali oglasa brez vnaprejšnjega obvestila.
 1. Ponudnik ne preverja avtentičnost oddane vsebine in/ali oglasa, ne odgovarja za vsebino povezave v oglasu in ne odgovarja za oddano vsebino in/ali oglas oddan s strani uporabnika. Prav tako ponudnik ne odgovarja za izvedene in/ali neizvedene storitve uporabnika, ki jih uporabnik oglašuje v oddanem oglasu.
 1. Uporabnik se s posredovanjem vsebine in/ali oglasa vsakokrat strinja, da ponudnik oddano vsebino in/ali oglas objavi na socialnih omrežjih ponudnika, drugih spletnih straneh, ki so v lasti ponudnika, razpošiljanju novic (t.i. newsletter) in v kakršne koli promocije ponudnika, vse brez predhodne dodatne privolitve uporabnika. Ponudnik se zavezuje, da bo pri objavi vsebin in/ali oglasa uporabnika ustrezno navedel avtorja podane vsebine in/ali oglasa.
 1. Uporabnik z oddajo vsebin in oglasa izrecno izjavlja, da:
 • uporabnik z objavo svojih vsebin in/ali oglasa na spletni strani/blogu Oh so stunning blog Slovenija dovoljuje ponudniku javno priobčitev na spletnih straneh/BLOGU Oh so stunning blog Slovenija in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na spletni strani/blogu Oh so stunning blog Slovenija vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik ali začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami in oglasi ponudnik ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja;
 • z objavo vsebine in/ali oglasa, ki jih objavlja na spletnih straneh in blogu Oh so stunning blog Slovenija niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih;
 • bo storitev uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo in javnim redom ter moralo;
 • dovoljuje ponudniku objavo iz posredovanih vsebin in/ali oglasa na socialnih omrežjih ponudnika, drugih spletnih straneh, ki so v lasti ponudnika, razpošiljanju novic (t.i. newsletter) in v promocijske namene ponudnika.

 

DOSTOPNOST SPLETNE STRANI

 1. Spletna stran/blog je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu od spletne strani/bloga zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

 

STAROSTNA OMEJITEV IN ODGOVORNOST

 1. Pogoj za oddajo vsebine in/ali oglasa na spletni strani/blogu je polnoletnost uporabnika.
 1. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne objavo vsebine in/ali oglasa, ki ni v skladu s 17. točko splošnih pogojev.

 

MODERIRANJE KOMENTARJEV

 1. Ponudnik si pridružuje moderiranje komentarjev uporabnikov na blogu Oh so stunning blog Slovenija.
 1. Za vsebino in naslove komentarjev so odgovorni uporabniki sami. Ponudnik bo pomagal pri ugotavljanju identitete avtorjev komentarjev, če bodo to zahtevali pristojni organi.
 1. Moderirani bodo vsi komentarji, ki:
 • bodo zmotili, izzvali, napadali ali žalili druge;
 • so rasistični, seksistični, homofobični, seksualno eksplicitni, žaljivi ali kako drugače sporni;
 • kršijo zakone ali spodbujajo protizakonite dejavnosti;
 • oglašujejo izdelke ali storitve za dobiček ali kakšno drugo korist komentatorja;
 • so napisani na način, iz katerega je jasno, da uporabnik prevzema identiteto nekoga drugega;
 • vključujejo kontaktne podatke, kot so telefonska, poštni ali elektronski naslov, rojstni datum ali emšo;
 • vsebujejo povezave na druge strani, ki niso v skladu z vsebino bloga;
 • niso vezani na temo, nakazano v objavi bloga;
 • opisujejo ali spodbujajo aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost ali dobrobit drugih;
 • jih uporabniki vidijo kot nezaželene oziroma tako imenovane spam komenarje (ponavljajoči komentarji z eno ali podobno vsebino);
 • niso v skladu z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo.

 

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

 1. Ponudnik se zavezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 1. Ponudnik na spletni strani/blogu uporablja piškotke. Ponudnik si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka ali podobne datoteke. Uporaba piškotkov je pod nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.
 1. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

KRŠENJE POGOJEV

 1. Ponudnik si pridružuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin in/ali oglasov na spletni strani/bloga Oh so stunning blog Slovenija.
 1. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
 1. Uporabniki lahko morebitne kršitve sporočijo na elektronski naslov ponudnika domen@ohsostunningblog.si.

 

SPREMEMBE

 1. Ponudnik lahko obstoječe splošne pogoje spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo spletne strani/bloga Oh so stunning blog Slovenija. Sicer pa z vstopom na spletno stran/blog potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

Zadnja posodobitev: 07.02.2017